24. - 26. 9. 2020 | 9.00 - 18.00 +386 (0)2 564 2 100

OBRAMBE, VARNOSTI,
ZAŠČITE IN REŠEVANJA
8. MEDNARODNI SEJEM 24. - 26. 9. 2020 Gornja Radgona ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA!

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da uresničite svoje strateške, poslovne, strokovne, obrambne in varnostne cilje na 8. mednarodnem sejmuobrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA v Gornji Radgoni od 24. od 26. septembra 2020.

Na prostoru, kjer so si Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska in Evropa najbližje, bodo ugledni poslovni ponudniki predstavili širok arzenal orodja, orožja, vozil, opreme, različnih pripomočkov, storitev in znanja za obrambo države, varnost državljanov ter zaščito in reševanje ogroženih.

Ramo ob rami s proizvajalci, ponudniki, civilno družbo, javnostjo in posamezniki si bodo za dobro družbe in posameznika prizadevali Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije. Svojo usposobljenost, znanje in opremljenost bodo prikazali s strokovnimi razstavami, dinamičnimi predstavitvami in strokovnimi posveti. Strokovni in splošni javnosti bodo na voljo s strokovnimi nasveti. Sejem pa bodo spremljale tudi številne poslovne, stanovske in izobraževalne prireditve.

Zaradi navedenega sejem SOBRA množično obiskujejo pripadniki dolžnostnih in prostovoljnih organizacij, pa tudi številni obiskovalci, ki se čutijo odgovorne za varnost svojih domov, družin in premoženja.

Različni rodovi Slovenske vojske se bodo predstavili s svojim znanjem, spretnostmi in opremo, z izkušnjami iz mednarodnih misij ter prikazom možnosti za sodelovanje pri obrambi države. Predstavili se bodo vrhunski športniki, zaposleni v Slovenski vojski, garda. Vrstili se bodo nastopi glasbenih zasedb Vojaškega orkestra.

Sodobne pristope, tehnike in opremo za zagotavljanje varnosti posameznika in skupnosti pripravljajo enote slovenske policije. Obiskovalcem bodo priskočili na pomoč z nasveti za lastno varnost in zaščito imetja. Očarali jih bodo z zanimivimi prikazi in nastopi Policijskega orkestra.

Kot odgovor na klimatske spremembe bodo v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostavljene predvsem novosti in izkušnje s področja ozaveščanja, preventive, zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod idr. Predstavljene bodo organiziranost, glavne dejavnosti in oprema Uprave RS za zaščito in reševanje, Civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Kako ukrepati ob požaru, potresu in poplavi ter kako pravilno poklicati na številko za klic v sili 112, se bodo na zabaven in nevsiljiv način lahko naučili otroci, ki si bodo ogledali lutkovno predstavo »Pikec Ježek in gasilko Jež«.

Razstave opreme in prikaze spretnosti svojih članov pripravlja Gasilska zveza Slovenije, ki šteje več kot 160.000 članov. Organizirali bodo gasilsko tekmovanje za pokal Pomurskega sejma. Zanimivo gasilsko akcijo pa pripravljajo tudi s svojimi stanovskimi kolegi iz sosednje Avstrije.

Vljudno vabljeni v zavezništvo poslovnega sodelovanja, zaupanja in varnosti SOBRA 2020!

MERLJIVI REZULTATI 2018

0
RAZSTAVLJAVCEV
0
SODELUJOČIH DRŽAV
0
m2 SKUPNIH RAZSTAVNIH POVRŠIN
0
OBISKOVALCEV 2018


Razstavni in spremljajoči program

Kako do nas

Pomurski sejem d.o.o.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 2 100
E: info@pomurski-sejem.si