20. - 23. 9. | 9.00 - 18.00 02 564 2 100

Spoštovani!

vabimo vas, da predstavite novo opremo in storitve na mednarodnem sejmu opreme ter znanja za obrambo, zaščito, varovanje, reševanje in pomoč SOBRA, na katerem se svetovna ponudba srečuje s povpraševanjem v sosedski regiji Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

SOBRA razen številnih poslovnih zavezništev sklepa tudi zavezništvo zaupanja med institucijami, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje, z dobavitelji opreme, civilno družbo, javnostjo in posamezniki. Za skupno dobro si na sejmu SOBRA ob eminentnih poslovnih ponudnikih prizadevajo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije, profesionalci in prostovoljci, gospodarstveniki in strokovnjaki.

Arzenal opreme in storitev dopolnjujejo strokovne razstave, dinamične predstavitve, praktični nasveti ter poslovne, stanovske in izobraževalne prireditve.

Kot odgovor na vse bolj preteče naravne ujme bodo področje zaščite in reševanja podčrtale tehnične novosti in najboljše prakse v organizaciji in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru sejma, ki bo potekal od 20. do 23. septembra 2018, pa se bo od 22. do 23. septembra odvilo tudi Državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki se ga bo udeležilo več kot 5.000 tekmovalcev.

Na področju notranjih zadev in delovanja policije bodo predstavljeni najsodobnejši pristopi in tehnike za zagotavljanje varnosti posameznika in skupnosti. Obrambni poudarki sejma SOBRA 2018 pa bodo na nacionalni obrambi v povezavi z obrambno strategijo Evropske unije.


MERLJIVI REZULTATI 2016

0
RAZSTAVLJAVCEV
0
SODELUJOČIH DRŽAV
0
m2 SKUPNIH RAZSTAVNIH POVRŠIN
0
OBISKOVALCEV


Posebnost 2018

22. – 23. september 2018
Državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta

Strokovni program in strokovne razstave

Kako do nas

Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona
T: 02 564 2 100
E: info@pomurski-sejem.si