Načrt prostorov

Sejmišče

Tlorisni prikaz sejemskega prostora