Tehnične smernice

Kaj morate vedeti kot razstavljavec


Naročilo razstavnega prostora

Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljalec lahko naroči je:

  • 9 m2 če želi razstavljati v hali
  • 10 m2, če želi razstavljati na zunanjem razstavnem prostoru

Izvedba in priklop tehničnih priključkov na razstavnem prostoru

Na vseh razstavnih prostorih so možni naslednji tehnični priključki:

Elektrika

Električne instalacije na razstavnem prostoru izvede izvajalec opreme razstavnega prostora, zagotoviti mora elektro omarico z glavnim in pomožnim stikalom. Priklop na električno omrežje izvede s strani Pomurskega sejma pooblaščeni strokovni delavec.

Voda

Vodovodne instalacije lahko izvajajo le pooblaščenci Pomurskega sejma.

Telefon, telefaks, ISDN

Telekomunikacijske instalacije lahko izvajajo le pooblaščenci Pomurskega sejma.

Postavitev in oprema razstavnih prostorov

Postavitev in opremo razstavnih prostorov lahko naroči razstavljalec pri pooblaščenih sejemskih izvajalcih. Če razstavljalec postavlja in opremlja razstavni prostor sam ali zanj to opravi drugi izvajalec, mora vsaj 30 dni pred sejmom to pismeno sporočiti referentu za tehnične storitve sejma in dostaviti točen naslov izvajalca del.

Naročilo opreme razstavnega prostora (PDF)

Tehnični standardi razstavnih prostorov v razstavnih halah

Višina razstavnih prostorov

Praviloma so razstavni prostori v halah grajeni pritlično.Standardna višina sten razstavnega prostora je 2500 mm. Za višine sten, ki presegajo standard, je potrebno dovoljenje organizatorja sejma.

Izjemoma je možna postavitev nadstropnih razstavnih prostorov, za katere pa je treba pridobiti dovoljenje organizatorja sejma.

Degustacija in prodaja na sejmu

Degustacijo je treba pismeno najaviti projektnemu vodji sejma.

Direktna prodaja na sejmu je možna le z dovoljenjem (dovoljenje za prodajo izven poslovenga prostora) upravnega organa občine Gornja Radgona.

Dovoljenja uredi Pomurski sejem proti plačilu takse – kontaktna oseba je projektni vodja sejma.

Dovoljenje je treba pridobiti najmanj 15 dni pred pričetkom sejma.

Zavarovanje eksponatov

Za zavarovanje svojih razstavnih eksponatov poskrbi razstavljalec.

Varovanje

Za varovanje sejemskega prostora skrbi organizator sejma.

Kontakt

Robi Fišer
vodja tehnike
T: 02 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si