Odpiralni čas in vstopnice

Termin sejma:
21. – 24. 9. 2023

Odpiralni čas sejma za obiskovalce:
od 9.00 – 18.00

Cena enodnevnih vstopnic   
– odrasle osebe – 5,00 €
– upokojenci in starejši od 60 let – 4,00 €
– mladina – 3,00 €
– skupina nad 20 oseb – 3,00 €
– skupina nad 20 oseb (mladina) – 2,00 €

Za otroke do 15 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine

Za uniformirane uslužbence vojske, policije, civilne zaščite in gasilcev ni vstopnine

Parkirnina za obiskovalce brezplačna!