Razstavni program

PODROČJE OBRAMBE

Strokovne predstavitve:

 • Enote in oprema Slovenske vojske
 • Enote tujih vojsk

Predstavitve opreme:

 • osebna in zaščitna oprema (oprema za osebno zaščito, oprema za balistično zaščito)
 • oborožitev in oborožitveni sistemi (osebna, pehotna, artilerijska, oklepna, letalska, pomorska)
 • transportna sredstva (tovorna, terenska, oklepna in osebna vozila, zračna in vodna plovila)
 • elektronska, optična in opto-elektronska oprema
 • informacijska in komunikacijska tehnika
 • laboratorijska tehnika
 • inženirska sredstva in oprema
 • varnostna in specialna operativna tehnika in oprema
 • sanitetna in druga medicinska oprema
 • polizdelki in sklopi, ki tvorijo končne izdelke za potrebe obrambe
 • oprema in sredstva za usposabljanje
 • oprema za vojaške baze in vojašnice
 • preskrba – prehrana vojske
 • protivlomne zaščite in alarmni sistemi
 • strokovna literatura

PODROČJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

Strokovne predstavitve:

 • Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
 • Gasilska zveza Slovenije
 • Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
 • Rdeči križ Slovenije skupaj z OZ RKS Gornja Radgona
 • Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba – SPZ PRS PZS
 • Kinološka zveza Slovenije, Komisija za reševalne pse – KZS ERPS
 • Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije – ZRPS
 • Gorska reševalna zveza Slovenije – GRZS
 • Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba – JZS JRS
 • Institut Jožef Stefan, Ekološki laboratorij z mobilno enoto – ELME
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Mobilna enota ekološkega laboratorija – MEEL
 • TKI Hrastnik d.d.- Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom in drugimi jedkimi snovmi – IRE KLOR
 • Civilna zaščita RS – Enota za prečrpavanje vode modul SI-HCP
 • Civilna zaščita RS – Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi – DEvNUS;
 • Civilna zaščita RS – EHI – MUSAR
 • Civilna zaščita RS – EHI – Ekipa za IKT podporo
 • Civilna zaščita RS – EHI – Ekipa za tehnično potapljanje
 • Civilna zaščita RS – Enota za psihološko pomoč
 • Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – ZSKSS
 • Zveza tabornikov Slovenije – ZTS
 • Gasilska zveza Gornja Radgona
 • PGD Gornja Radgona
 • Zdravstveni dom Murska Sobota, Služba nujne medicinske pomoči
 • Republika Hrvatska, Ministrstvo unutrašnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite
 • idr. organi, enote in službe Civilne zaščite na državnem in regijskem nivoju ter operativni sestavi društev in nevladnih organizacij

Predstavitve opreme:

 • specialna tehnična, terenska in transportna vozila ter reševalna plovila Civilne zaščite
 • nadgradnje in oprema za vozila Civilne zaščite, gasilska vozila ter za druga reševalna vozila
 • osebna, zaščitna ter tehnična oprema enot in služb Civilne zaščite, gasilcev ter za druge reševalne enote in službe
 • informacijska in telekomunikacijska oprema ter sistemi za opazovanje, obveščanje in alarmiranje
 • oprema in sredstva za zaščito in reševanje ob ekoloških nesrečah
 • oprema in sredstva ter sistemi za tehnično reševanje ob prometnih nesrečah ter nesrečah z nevarnimi snovmi
 • oprema in sredstva za reševanje na vodi iz vode
 • oprema in sredstva ter sistemi za protipoplavno zaščito
 • oprema in sredstva ter sistemi radiološko, kemično in biološko zaščito
 • oprema in sredstva za zaščito pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
 • oprema in sredstva za vzpostavitev in delovanje začasnih bivališč
 • aparati, naprave in sredstva ter sistemi za protipožarno zaščito
 • oprema in sredstva, sanitetni materiali in pripomočki za nudenje prve pomoči
 • strokovna literatura

PODROČJE VARNOSTI IN VAROVANJA

Strokovne predstavitve:

 • Policija
 • podjetja za varovanje

Predstavitve opreme:

 • osebna in zaščitna oprema (oprema za osebno zaščito, oprema za balistično zaščito)
 • oborožitev in oborožitveni sistemi (osebna, specialna, …)
 • transportna sredstva (tovorna, terenska, oklepna in osebna vozila, zračna in vodna plovila)
 • oprema in sredstva za nadzor cestnega prometa
 • oprema za protibombno zaščito
 • elektronska, optična in opto-elektronska oprema
 • informacijska in komunikacijska tehnika
 • laboratorijska tehnika
 • varnostna in specialna operativna tehnika in oprema
 • oprema in sredstva za usposabljanje
 • protivlomne zaščite in alarmni sistemi
 • oprema za samoobrambo
 • strokovna literatura

PODROČJE OSEBNE IN VZAJEMNE ZAŠČITE PREBIVALSTVA

 • protivlomna vrata in okna
 • protipožarna zaščita
 • protipoplavna zaščita
 • alarmne naprave in sistemi
 • oprema za samozaščito
 • osebna varovalna oprema
 • oprema za zaščito objektov
 • oprema za preživetje v elementarnih nesrečah
 • zaščita podatkov – učinkovito varovanje podatkov
 • varovanje podatkov pri e-poslovanju
 • oprema za alpinizem, gorništvo in treking
 • oprema in sistemi za orientacijo
 • zaščitna oprema za varstvo pri delu